หัวข้อข่าว

การฝึกอบรมปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) รุ่นที่ 1/2563

แอนนิเมชั่น  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

แอนนิเมชั่น งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

โครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสร

ขอเชิญประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการประเมิน ประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าประชุมกลุ่มฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2562

การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย ครั้งที่ 10 ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

การประชุมกลุ่มฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2562