ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566

เผยเเพร่เมื่อ 600 เข้าชม
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม -> https://shorturl.asia/mclCB
ภายในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566