การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2567

เผยเเพร่เมื่อ 108 เข้าชม
📌ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (อพ.สธ.–มรภ.สกลนคร)
📢ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นหลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2567
👉ลิงก์สมัคร คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/g6cyi
👉กำหนดการ คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/hAgWb
👉หนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/g5qM8
👉รายชื่อผู้ลงทะเบียน คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/6TwUz
📌พิกัดสถานที่ฝึกอบรม คลิกที่นี่ : https://shorturl.asia/adt31
📌สถานที่ : ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
📌สิ่งที่ผู้เข้าฝึกอบรมจัดเตรียมมา คือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หน่วยงานละ 1 -2 เครื่อง
👉กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม : ผู้บริหาร และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนส่วนถิ่น สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในจังหวัดสกลนคร (9 อำเภอ) นครพนม มุกดาหาร และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ที่สนใจ จำนวน 80 คน