ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนหนองยาง ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 16 ธค 58 ]
16 ธีนวาคม 2558 คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนหนองยาง ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมชนสวนพฤกษศาสตร์ และการอนุรักษ์เพาะขยายกล้วยไม้ ณ โครงการอพ.สธ.-มรภ.สกลนคร
: 196
: 195
: 184
: 192
: 195
: 211
: 206
: 183
: 197
: 193
: 204
: 181
: 196
: 191
: 176
: 191
: 180
: 221
: 202
: 184
: 200
: 189
: 195
: 187
: 184
: 194
: 191
: 199
: 182
: 184

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย