ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนหนองยาง ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 16 ธค 58 ]
16 ธีนวาคม 2558 คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนหนองยาง ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมชนสวนพฤกษศาสตร์ และการอนุรักษ์เพาะขยายกล้วยไม้ ณ โครงการอพ.สธ.-มรภ.สกลนคร
: 209
: 207
: 195
: 202
: 207
: 221
: 216
: 193
: 207
: 202
: 214
: 190
: 207
: 201
: 187
: 201
: 191
: 231
: 213
: 193
: 211
: 199
: 205
: 197
: 193
: 204
: 201
: 208
: 192
: 196

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย