ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนหนองยาง ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 16 ธค 58 ]
16 ธีนวาคม 2558 คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนหนองยาง ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เข้าเยี่ยมชนสวนพฤกษศาสตร์ และการอนุรักษ์เพาะขยายกล้วยไม้ ณ โครงการอพ.สธ.-มรภ.สกลนคร
: 215
: 214
: 201
: 211
: 215
: 231
: 224
: 199
: 214
: 208
: 222
: 199
: 213
: 206
: 193
: 209
: 198
: 238
: 219
: 200
: 216
: 208
: 214
: 204
: 200
: 212
: 208
: 215
: 200
: 203

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย