ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ นิทรรศการ"พระผู้สร้างรอยยิ้ม" ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ]
: 224
: 270
: 219
: 258
: 270
: 270
: 244
: 235
: 264
: 215
: 260
: 237
: 254
: 268
: 224
: 245
: 267
: 256
: 242
: 213
: 253
: 251
: 227
: 235
: 236
: 224
: 266
: 278
: 267
: 252

ไปที่หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป | สุดท้าย