• แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์
  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์
  •      

 ดอกไม้พระนามสิรินธร
 พรรณพฤกษกวี บทกวีชมพรรณไม้ในสวนจิตรลดา
 สารพรรณพฤกษ์ หลากหลายสาระเกี่ยวกับพืชพรรณ
 
พืชถิ่นเดียวและพืชหายากประเทศไทย
 สรรพคุณสมุนไพร ๒๐๐ ชนิด รวบรวมและเรียบเรียงโดย เภสัชกรหญิง สุนทรี สิงหบุตรา
 จุลินทรีย์ในดิน โดย รศ.ดร. วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
 สวนพฤกษศาสตร์คลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 กรุงเทพมหานคร น้อมเกล้าฯ ถวาย ๒ พื้นที่และสวนสาธารณะร่วมสนองพระราชดำริ
 
งานสำรวจทรัพยากรธรรมชาติที่เกาะช้างและเกาะข้างเคียงจังหวัดระนอง เมษายน ๒๕๔๙
 
ป่าไม้และพรรณพฤกษชาติหมู่เกาะแสมสาร 
 
งานสำรวจเกาะยาวน้อย ยาวใหญ่ และเกาะข้างเคียง ๒๙ เมษายน-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐
 สำรวจเกาะพระทองหลังประสบภัยสึนามิ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ก่อนสำรวจใหญ่
 งานสำรวจทรัพยากรเกาะพระทอง จังหวัดพังงา เมษายน ๒๕๔๘